Krajský slet v Přerově

16.06.2012 15:00

Po deštivém sletu v Dubnicku se pokračovalo v Přerově. Tentokrát cvičence trápila tropická vedra. Všichni vydrželi a cvičení bylo často odměňováno potleskem.  


Zpět